СириуС  ՍիրիուՍ   SiriuS


  Վարդարանների ընթերցման հանձնարարկաններ

  Վարդարան՝ Ուղին

  Վարդարան՝ Ընթացքն Ուղով

  Վարդարան՝ Նպատակը

  Վարդարան՝ Պատասխանատվություն
 Վարդարան՝ Ներքին Ուղին
 Վարդարան՝ Աշխատանք կարմայի հետ
 Վարդարան Ապաքինման մասին
 Վարդարան՝ Խաղաղություն
 Վարդարան՝ Սեր
 Վարդարան՝ Համայնք
 Վարդարան՝ Ճշմարտություն
 Վարդարան  Զանազանման մասին
 Վարդարան՝ Վերելք
 Վարդարան՝ Սիրտ
 Համառոտ Վարդարան Հույսի
 Վարդարան Մայր Մարիամի Ողորմածության

1-ին փոքր Վարդարան

2-րդ փոքր Վարդարան

3-րդ փոքր Վարդարան

4-րդ փոքր Վարդարան

5-րդ փոքր Վարդարան

6-րդ փոքր Վարդարան

                   7-րդ փոքր Վարդարան

8-րդ փոքր Վարդարան

                    9-րդ փոքր Վարդարան
                    10-րդ փոքր Վարդարան
                   11-րդ փոքր Վարդարան

 12-րդ փոքր Վարդարան

 Տեր Սուրիայի փոքր Վարդարան
 Հիսուսի փոքր Վարդարան
 Հիլարիոնի փոքր  Վարդարան
 Կութհումիի փոքր Վարդարան
 Կոնֆուցիոսի փոքր Վարդարան
 ՀԱՎԱՏԻ Հնդարիական  մեծ Վարդարան
 Փոքր Վարդարան՝ Միստիկական պահ
 Կենսաբարոյախոսական (Ագնի յոգայի) փոքր Վարդարաններ
33-օրյա ԱՂՈԹՔԱՅԻՆ ԱՐԹՆՈՒԹՅՈՒՆ    1 օգօստոսի, 2014 - 2 սեպտեմբերի, 2014

                Տեր Շիվայի Վարդարան                      1-3 օգոստոսի, 2014թ.

               Խաղաղության Էլոհիմի փոքր Վարդարան - 1   4-6 օգոստոսի, 2014 թ.

               Խաղաղության Էլոհիմի փոքր Վարդարան-2   7-9 օգոստոսի, 2014 թ.

 Մայտրեյայի փոքր Վարդարան-1
 Մայտրեյայի փոքր Վարդարան - 2
 Սերապիս Բեյի փոքր Վարդարան-1
 Սերապիս Բեյի փոքր Վարդարան -2
 Աթենաս Պալլասի փոքր Վարդարան

 Նմուշներ հայ տաղերգության

Վ. Սուվորով - Մայր Մարիամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գլխավոր էջ   Հաջորդ էջ   Նախորդ էջ  

Սանատ Կումարայի խնդրանքը

2005 թ.-ի սեպտեմբերի 20-ի մեդիտացիայի ժամանակ Սանատ Կումարան միտք հղեց ինձ նոր Վարդարան գրելու անհրաժեշտության մասին, որը կազմված լինի ոչ թե Աստվածամոր աղոթքով ընդմիջվող կտակարանային տեքստից (սկզբունք՝ որով կազմված են կաթոլիկական Վարդարանները), այլ՝ որ նոր Վարդարանում զետեղվեն այս տարվա ընթացքում Տիրակալների կողմից տրված թելադրությունների հատվածներ:

Եվ առաջին Վարդարանը պետք է կազմված լինի Սանատ Կումարայի առաջին երեք թելադրություններից:

Հաջորդ օրը, նախքան Վարդարան կազմելուն ձեռնամուխ լինելը, ես հարցրի, թե արդյո՞ք դա պետք է լինի Սանատ Կումարայի Վարդարանը:

Պատասխանն այս էր. Ո՛չ, դա պետք է լինի Մայր Մարիամի սովորական Վարդարան:

Ապա ես հարցրի. Ինչպե՞ս դա կլինի Մայր Մարիամի Վարդարան, եթե դու ես տալիս այն:

Դրան ի պատասխան՝ Սանատ Կումարան խնդրեց ինձ գրիչ վերցնել և գրի առնել ոչ մեծ մի թելադրություն:

Ստորև բերում եմ այդ թելադրության տեքստը:

Տատյանա Միկուշինա

 

Սանատ Կումարա

21 սեպտեմբերի, 2005 թիվ

Չնայած այն բանին, որ ես եմ տալիս Վարդարան ստեղծելու միտքը, այնուամենայնիվ մենք չենք հեռանա Վարդարանի ավանդական այն ձևից, որն օգտագործում են շատ քրիստոնյաներ: Ես պետք է ասեմ, որ որևէ հակասություն չկա իմ և Մայր Մարիամի միջև: Մենք միասին ծառայում ենք Երկրի մարդկությանը, և անկախ նրանից, թե ձեր Վարդարանների էներգիան ուղղված է Մայր Մարիամին, թե ինձ՝ դա կհասնի այն նպատակին, ինչին նվիրված է Վարդարանի ձեր ընթերցումը:

Ես հիմնադրում, հիմք եմ գցում այդ Վարդարանների միջոցով, և դրանց էներգիայի մի մասը՝ անկախ նպատակից, որին նվիրված է Վարդարանների ձեր ընթերցումը, կուղորդվի ձեր ֆիզիկական օկտավայում մեր նախատեսած պլանների իրականացման համար:

Եվ ինչքան անկեղծորեն դուք իրագործեք Վարդարանների ընթերցման ձեր ծառայությունը, այնքան ավելի արագ մենք կիրականացնենք մեր նպատակները:

Եվ Ոսկե Դարը մուտք կգործի Ռուսաստան, հետո նաև մյուս այն երկրները, որտեղ կգտնվեն բավարար քանակի Քրիստոս-էակներ:

Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ երբ դուք կարդում եք Աստվածամոր աղոթքը, ապա ո՛չ միայն պետք է ձեր գիտակցության մեջ ունենաք Մայր Մարիամի պատկերը, այլ նաև ամեն անգամ դուք ինքնե՛րդ պետք է դառնաք Աստվածամայր և ծնեք Քրիստոս՝ ձեր Քրիստոս-գիտակցությունը: Փորձեցե՛ք նույնացնել ձեզ Աստվածամոր հետ՝ անկախ այն բանից, տղամա՞րդ եք դուք, թե՞ կին: Անկախ սեռից՝ դուք բոլորդ մայրեր եք, և բոլորիդ վիճակված է ծնելու Քրիստոս՝ ձեր Քրիստոս-բանականությունը, ձեր Աստվածայնությունը:

Հայր Աստվածը, Մայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին ներկա են ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ:

Ես խնդրում եմ մտցնել ձեր առօրյա հոգևոր գործունեության մեջ այն Վարդարանների ընթերցումը, որոնք մենք տալիս ենք մեր Դեսպանորդ Տատյանայի միջոցով:

 

ԵՍ ԵՄ Սանատ Կումարան:

ԵՍ ԵՄ ձեր Հայրը և ձեր Մայրը Երկնքում: