Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2007 թիվ - հուլիս, 2007 թիվ

 Ուրախալի լուր Սանատ Կումարա - 20 հունիսի, 2007 թ.

 Երկրի մարդկությանն ուղղված հանձնարարականներ Տեր Սուրիա - 21 հունիսի, 2007 թ.
 Ընթացիկ օրվա խրատներ  Վեհապետ Էլ Մորիա  - 22 հունիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք Խաչելությամբ Ձեռնադրում անցնելու մասին  Պաշտելի Զրադաշտ - 23 հունիսի, 2007 թ.
 Ճիշտ ժամանակին տրվող խրատներ  Պաշտելի Սերապիս Բեյ - 24 հունիսի, 2007 թ.
 Ռուսաստանի հոգևոր առաքելության մասին  Պաշտելի Մայր Մարիամ - 25 հունիսի 2007 թ.
 Խրատներ ամեն օրվա համար  Պաշտելի Կութհումի - 26 հունիսի, 2007 թ.
 Նախազգուշացում նուրբ աշխարհի հետ կապի մեջ մտնելու վտանգավորության մասին  Տեր Մայտրեյա - 27 հունիսի, 2007 թ.
 Նուրբ ոլորտի ստորին շերտերից պաշտպանվելու մասին  Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ - 28 հունիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք ֆիզիկական ոլորտում գործելու մասին  Հաութամա Բուդդա - 29 հունիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք մեր Ուղու մասին  Բաբաջի - 30 հունիսի, 2007 թ.
 Ընտրություն կատարելու ժամանակը  Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 1 հուլիսի, 2007 թ.
 Զրույց կարմայի Օրենքի մասին  Պաշտելի Լանելո - 2 հուլիսի, 2007 թիվ
 Ուսմունք դարաշրջանների հերթագայման մասին   Պաշտելի Հիսուս - 3 հուլիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք ձեր ստորին մարմինները մաքուր պահելու անհրաժեշտության մասին  Պաշտելի Կութհումի - 4 հուլիսի, 2007 թ.
 Վերջին նախազգուշացում  Պաշտելի Ալֆա - 5 հուլիսի, 2007 թիվ
 Ուսմունք Հաղթանակի ձգտելու մասին  Տիեզերական Էակ Հզոր Հաղթանակ - 6 հուլիսի, 2007 թ.
 Զրույց գիտակցության փոփոխման ճանապարհով ֆիզիկական ոլորտը վերափոխելու մասին Տեր Սուրիա - 7 հուլիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք Անցման մասին  Տեր Շիվա - 8 հուլիսի, 2007 թ.
 Ուսմունք Բուդդայի գիտակցության մասին  Հաութամա Բուդդա - 9 հուլիսի, 2007 թ.
 Թելադրությունների ամառային շրջանի ավարտական ուղերձը  Վեհապետ Էլ Մորիա - 10 հուլիսի, 2007 թ.