Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
սեպտեմբեր, 2006 թիվ - հունվար, 2007 թիվ

13 սեպտեմբերի, 2006 թ. - 20 նոյեմբերի, 2006 թ.

 Գիտակցությունը փոխելու հատկանիշը պատմական այս ժամանակահատվածում հանդիսանում է ամենակարևոր հատկանիշը  Տեր Մայտրեյա - 13 սեպտեմբերի, 2006 թ.
 Ես եկել եմ, որպեսզի ձեր գիտակցության մեջ ամրապնդեմ բերկրանքի, մղման ու հաղթանակի հատկանիշը     Տեր Մայտրեյա - 9 հոկտեմբերի, 2006 թ.
 Ողջերթի խոսք՝ ուղղված հայ ընթերցողներին  Տեր Մայտրեյա - 3 նոյեմբերի, 2006 թ.

20 դեկտեմբերի, 2006 թ. - 10 հունվարի, 2007 թ.

 Ձեզնից կպահանջվի ձեր կամքի ողջ լարումը, որպեսզի չընկնեք անցյալի էներգիաների թակարդը և մղվեք դեպի նոր օրվա կողմը   Սանատ Կումարա - 20 դեկտեմբերի, 2006 թ

 Այժմ` տարեկան շրջանի հերթափոխության ժամանակ, հատկապես օգտակար է որոշում կայացնել և ձերբազատվել ոչ-պետքական այն ամենից, ինչ առկա է ձեր գիտակցության մեջ Պաշտելի Սուրիա - 21 դեկտեմբերի, 2006 թ

 Բռնե'ք մեր ձեռքը և բաց մի' թողեք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեր Հավատը չի վերականգնվել, և ձեր կասկածները չեն ցրվել աշնանային մշուշի պես Սերապիս Բեյ - 22 դեկտեմբերի, 2006 թ
 Մենք գալիս ենք, որպեսզի պատմենք ձեզ այն սկզբունքների մասին, որոնց հիման վրա կառուցվում է Համայնքը Բաբաջի - 23 դեկտեմբերի, 2006 թիվ
 Եկել է ոչ թե Աստծո մասին խոսելու, այլ ձեր կյանքերում Աստվածային Օրենքին համապատասխան գործելու ժամանակը  Տիրակալ Լանելլո - 24 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Ամսի 23-ի թողության շնորհին ավելանում է ևս մեկ կարևոր կետ Հաութամա Բուդդա - 25 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Դուք մշտապես պետք է վերլուծեք ձեր գործողությունների հետևանքները և փորձ չանեք ուսուցանելու այնտեղ, որտեղ ձեր տված ուսմունքին անմիջապես ցեխ կխառնեն  Պաշտելի Կութհումի -26 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Այժմ՝ նոր տարվա նախաշեմին, մենք շտապում ենք ձեր գիտակցությանը հասցնել այն նոր խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է կյանքի կոչել  Պաշտելի Էլ Մորիա - 27 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Մենք ձեր գիտակցությունը նախապատրաստում ենք Նոր Դարաշրջանի գալուստին ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 28 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Ես եկել եմ հիշեցնելու ձեր Աստվածային ծագման և ձեր անիրական մասի նկատմամբ հաղթանակ տոնելու անհրաժեշտության մասին Հզոր Հաղթանակ տիեզերական էակ - 29 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Եկեք միասին կենտրոնանանք մեր խնդիրների լուծման վրա Տեր Լանտո - 30 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Որքան արագ փոխեք ձեր վարքն ու երեկվա ձեր սովորություններն, նույնքան արագ էլ ողջ աշխարհը կթևակոխի Նոր Դարաշրջան  Պաշտելի Զրադաշտ - 31 դեկտեմբերի, 2006 թիվ

 Տարեմուտի ուղերձ  Հաութամա Բուդդա -1 հունվարի, 2007 թիվ

 Զրույց Աստծո մասին Տեր Շիվա - 2 հունվարի, 2007 թիվ

 Լուր Կարմայական Վարչության նիստից Մեծն Աստվածային Ուղորդիչ - 3 հունվարի, 2007 թիվ

 Զրույց հոգու և մարմնի ապաքինման մասին Պաշտելի Հիլարիոն - 4 հունվարի, 2007 թիվ

 Ուսմունք՝ Աստվածային էներգիայով վախը փոխարինելու մասին Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ - 5 հունվարի, 2007 թիվ

 Ուսմունք ձեր հոգու մասին Պաշտելի Կութհումի - 6 հունվարի, 2007 թիվ

 Ընտրություն կատարելու ժամանակն է Սանատ Կումարա - 7 հունվարի, 2007 թիվ

 Ուսմունք ճշմարիտ Հավատի մասին Պաշտելի Հիսուս - 8 հունվարի, 2007 թիվ
 Նախազգուշացում ընթացողներին  Տեր Մայտրեյա - 9 հունվարի, 2007 թիվ

Ուսմունք հավատարմության մասին Պաշտելի Էլ Մորիա - 10 հունվարի, 2007 թիվ