Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
 
հունվար - ապրիլ, 2006 թիվ 

 Երբ ֆիզիկական աշխարհում ի հայտ է գալիս թաս, որը մենք կարող ենք լցնել Լույսով, ապա դա մենք անում ենք միշտ Պաշտելի Շիվա 23 հունվարի, 2006 թ
 Օգտվե'ք այն օգնությունից, որ ձեզ ցուցաբերում են Երկնոլորտները, և մի' անտեսեք այդ օգնությունը Տեր Շիվա 13 մարտի, 2006թ
 Մենք կանչում ենք ձեզ Գուրուի և աշակերտի միջև նոր տիպի հարաբերություններ հաստատելու   Տեր Շիվա - 15 մարտի, 2006 թ.
 Ուսմունք Աստվածային Երախտագիտության մասին   Տեր Մայտրեյա - 10 ապրիլի, 2006 թիվ
 Դուք ձեր գիտակցության մեջ պերք է պատրաստ լինեք մշտական փոփոխությունների Տեր Մայտրեյա 11 ապրիլի, 2006 թ
 Տվե'ք ձեզ շրջապատող մարդկանց ձեր Լույսը, ձեր Սերը, ձեր օժանդակությունը Սանատ Կումարա 15 ապրիլի, 2006 թ
 Իրականությանը վերադառնալու գործընթացը՝ պատրանքի հետ-հավաքման գործընթացը կարագացվի առավելագույն չափով Պաշտելի Ալֆա 16 ապրիլի, 2006 թ
 Ուսմունք Աստվածային հրաշքների մասին Պաշտելի Սուրիա 17 ապրիլի, 2006 թ
 Ձեր ապագայի և ամբողջ մոլորակի ապագայի բանալին հանդիսանում է ձեր գիտակցությունը  Հաութամա Բուդդա 18 ապրիլի, 2006 թ
 Զրույց Ձեռնադրումների Ուղու մասին Տեր Մայտրեյա 19 ապրիլի, 2006 թ
 Խրատներ այն մասին, թե ինչպես պետք է վերաբերվեք այն ամենին, ինչը ձեզ շրջապատում է ձեր հոծ աշխարհում և ավելի նուրբ աշխարհներում Էլ Մորիա 20 ապրիլի, 2006 թ
 Ուսմունք արտաերկրային քաղաքակրթությունների մասին Պաշտելի Զրադաշտ 21 ապրիլի, 2006 թ
 Ուսմունք աշակերտության Ուղու մասին Տեր Շիվա 22 ապրիլի, 2006 թ
 Ես ձեզ տալիս եմ երաշխավորված Տունդարձի ճանապարհ Տեր Մայտրեյա 23 ապրիլի, 2006 թ
 Ձեր հոգիների զարգացման բնական Ուղին այն է, որը մենք ուսուցանում ենք Երկրի մարդկությանը Տեր Սուրիա 24 ապրիլի, 2006 թ
 Մենք ոչ ոքի չենք կարող ստիպել ընթանալու, բայց մենք կանչում ենք ձեզ դեպի Ուղին    Սանատ Կումարա 25 ապրիլի, 2006 թ
 Ձեզ հանձնեցե'ք բարեփոխումների քամուն և մի' վախեցեք մրսելուց ու հիվանդանալուց  Հաութամա Բուդդա  26 ապրիլի, 2006 թ
 Մենք խնդրում ենք ձեզ, որ ձեր կյանքերում գործեք ձեր ստացած գիտելիքներին և ուսմունքներին համապատասխան  Մեծն Աստվածային Ուղորդիչ  27 ապրիլի, 2006 թ
 Միայն այն դեպքում եք դուք դառնում Օրենքի կատարողը, երբ Օրենքը ստանում եք ձեր սրտի խորքից  Պաշտելի Կութհումի  28 ապրիլի, 2006 թ
 Պարզաբանումներ աշակերտության Ուղու վերաբերյալ  Տեր Մայտրեյա  29 ապրիլի, 2006 թ
 Մենք ձեզ կանչում ենք մեր Ուղով ընթանալու  Պաշտելի Էլ Մորիա  30 ապրիլի, 2006 թ

 

Գլխավոր էջ    Նախորդ էջ