Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2016 թիվ

 Արմագեդոն  Սանատ Կումարա - 20 դեկտեմբերի, 2016 թ.
 Ձեզնից յուրաքանչյուրին, ով կհաղթահարի պատրանքը, Ես կդիմավորեմ անձամբ...   Պաշտելի Ալֆա - 21 դեկտեմբերի, 2016 թ.
 Փրկությունը ձեր ձեռքերում է   Վեհապետ Մորիա - 22 դեկտեմբերի, 2016 թ.