Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2015 թիվ

 Ուղու ցանկացած կետից կարելի է հետ շրջվել և վերադառնալ զարգացման Աստվածային Ուղին Սանատ Կումարա  - 20 դեկտեմբերի 2015 թ.
 Միայն հավատն առ Աստված և համայն Արարչության նկատմամբ սերը կարող են մոտակա ժամանակներում փրկել մարդկությանը   Տեր Շիվա - 21 դեկտեմբերի, 2015 թ.
 Ուսմունք արդարացի և անարդարացի պատերազմների մասին  Աթենաս Պալլաս - 22 դեկտեմբերի, 2015 թ.
 Հատկապես հիմա է սկսվում Երկիր մոլորակի կենսահոսքերի բարօրության համար գործելու ձեր ժամանակը  Վեհապետ Մորիա - 23 դեկտեմբերի, 2015 թ.