Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2014 թիվ

 Ձեր խնդիրը՝ ձեր հոգիները պահպանելն է Սանատ Կումարա - 20 հունիսի, 2014 թ.
 Հասել է ձեր գործելու ժամանակը...   Տեր Շիվա - 21 հունիսի, 2014 թ.
 Ուսմունք գիտակցության փոփոխության մասին    Տեր Սուրիա - 22 հունիսի, 2014 թ.
 Ես սովորեցնում եմ ձեր գիտակցության մեջ հաղթահարել բռնությունը    Աթենաս Պալլաս - 23 հունիսի, 2014 թ.
 Ուսմունքի ամենակարևոր ու կենսական  դրույթները՝ ժամանակի այս պահի համար    Հաութամա Բուդդա - 24 հունիսի, 2014 թ.
 Շրջակա ցանկացած իրադրությունում դուք պետք է հավատարիմ մնաք Բարձրագույն իդեալներին   Կ-17 ի Վեհապետ - 25 հունիսի, 2014 թ.
 Ամենից առաջ պետք է ընտանիքու՛մ ծլարձակեն ամենաբարձր բարոյական իդեալները   Տիրուհի Նադա - 26 հունիսի, 2014 թ.
 Արտակարգ անսովոր Ուղերձ   Պաշտելի Պորցիա - 27 հունիսի, 2014 թ.
 Ես ձեզ առաջարկում եմ դառնալ այն ընտրյալները, որոնք մարդկությանը կօգնեն կրիտիկական պահին   Պաշտելի Գուան Ին - 28 հունիսի, 2014 թ.
 Ցույց տվեք ձեր նվաճումները, և մենք պատրաստ կլինենք ձեզ ավելի լայն ըմբռնում և ավելի շատ գիտելիքներ տալ...    Վեհապետ Մորիա - 29 հունիսի, 2014 թ.