Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
օգոստոս, 2005 հունվար, 2006 թիվ

  Ինչպիսի մեթոդիկաներ և ինչպիսի գործառություններ են հանձնարարված, և որոնք պետք է իրագործվեն ներկա ժամանակում Սանատ Կումարա 5 օգոստոսի, 2005 թ
  Եկել է մոլորակի բոլոր Լուսավոր Ուժերի համախմբման ժամանակը Սանատ Կումարա 7 հոկտեմբերի, 2005 թ
  Ձեր ամեն մի ջանքն աննախադեպ ձևով կբազմապատկվի, քանի որ այդպիսին է ժամանակի պահանջը և այդպիսին է այժմ իրադրությունը Երկրի վրա Շիվա 27 նոյեմբերի, 2005 թ
  Վարդանոցների ընթերցման հանձնարարականներ Սանատ Կումարա 28 նոյեմբերի, 2005թ
  Մենք կուզենայինք ձեզ տրամադրել նոր խնդիրների իրագործման  Սանատ Կումարա 12 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Նոր Աստվածային Ողորմածություն  Պաշտելի Սուրիա 13 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Ես գալիս եմ, որպեսզի ձեզնից խնդրեմ այն օգնությունը, որի կարիքն ունի ձեր հիվանդ մոլորակը  Պաշտելի Ալֆա 14 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Ուսմունք՝ ստացված Աստվածային էներգիայի նկատմամբ պատասխանատվության մասին  Տեր Շիվա 15 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Զրույց Ձեռնադրումների Ուղու մասին Տեր Մայտրեյա 16 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Քրիստոսի գիտակցության մակարդակը դուք պարտավոր եք հաստատել ամեն օր  Պաշտելի Լանելլո 17 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Վե'րջ տվեք ձեր տոնական հոգսերին: Զբաղվե'ք մոլորակի հավասարակշռման իրական գործով   Պաշտելի Մահա Չոհան 18 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Ուսմունք՝ տարվա վերջում իջնող կարմայի մասին Պաշտելի Կութհումի 19 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Արարե'ք անշահախնդրորեն, առանց ետ նայելու մղվե'ք դեպի Աստվածային աշխարհը, և դուք կստանաք այն, ինչին արժանի եք  Պաշտելի Հիսուս 20 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Հավատն այն դեղն է հանդիսանում, որը ձեզ անհրաժեշտ է  Պաշտելի Էլ Մորիա 21 դեկտեմբերի, 2005 թ
  Կարմայական Վարչությանը հղվող նամակների մասին  Հաութամա Բուդդա 22 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Ես եկել եմ ձեզ նախազգուշացնելու, որ այս թելադրությունը կարող է վերջինը լինել  Պաշտելի Սերապիս Բեյ 23 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Մենք ուրախ ենք, որ մեր կոչերն արձագանք գտան ձեր սրտերում  Մեծն Աստվածային Ուղորդիչ 30 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Թող ձեր տոնը հիշեցնի այցելություն դեպի բարձրագույն, եթերային օկտավաներ  Պաշտելի Մելքիսեդեկ 31 դեկտեմբերի, 2005 թ
 Դուք եկել եք այս աշխարհը, որպեսզի զանազանելու դաս ստնանաք  Տեր Շիվա  1 հունվարի, 2006 թիվ
 Դուք ինքնե'րդ պետք է սովորեք գնահատել ձեր արարքները, ձեր մտքերը և ձերբազատվեք այն բոլոր ունայնից ու մարդկայինից, ինչը խանգարում է Ուղով ձեր առաջընթացին  Պաշտելի Զրադաշտ  2 հունվարի, 2006 թիվ
 Ուսմունք խոնարհության մասին  Պաշտելի Սուրիա  3 հունվարի, 2006 թիվ
 Մենք սպաում ենք, թե դուք երբ կհասունանաք  Պաշտելի Վայրոչանա  4 հունվարի, 2006 թիվ
 Մենք փնտրում ենք նրանց, ովքեր ունակ են իրենց գիտակցությամբ դուրս գալու իրենց շրջապատող պատրանքի շրջանակներից  Տեր Շիվա  5 հունվարի, 2006 թիվ
 Ես հնարավորություն եմ ընձեռում, և Ես հեռանկար եմ բացում  Պաշտելի Ալֆա  6 հունվարի, 2006 թիվ
 Ես ձեզ երկու լուր եմ բերել: Մեկը տխուր է, իսկ մյուսն՝ ուրախ  Պաշտելի Էլ Մորիա  7 հունվարի, 2006 թիվ

 

Գլխավոր էջ    Նախորդ էջ