Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2013 թիվ

 Ձեր աշխարհն անխուսափելիորեն պետք է փոխվի, որպեսզի շարունակի զարգանալ ըստ Աստվածային նմուշօրինակի  Սանատ Կումարա  - 20 դեկտեմբերի 2013 թ.
 Ոգու ուժը կառավարում է աշխարհը   Մովսես - 21 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Փոխելով ինքներդ ձեզ՝ դուք փոխում եք ձեր շրջակա աշխարհը    Տեր Սուրիա - 22 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Ես ձեզ ցույց եմ տալիս պատրանքի լաբիրինթոսից դուրս գալու Ուղին    Տեր Մայտրեյա - 23 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Դուք պետք է առավելագույն ճիգեր գործադրեք, որպեսզի Աստծուն վերադարձնեք ձեր կյանք   Մայր Մարիամ - 24 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Ձեզ կվիճակվի վերադառնալ Աստծո մոտ    Գուան Ին - 25 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Եթե չեք մտածում Աստծո մասին, ուրեմն ինքներդ ձեզ հեռացնում եք Աստծուց   Կութհումի - 26 դեկտեմբերի, 2013 թ.
 Դուք պարտավոր եք Աստծուն վերադարձնել ձեր կյանք    Վեհապետ Մորիա - 27 դեկտեմբերի, 2013 թ.