Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2013 թիվ

 Ես ձեզ օգնության ձեռք եմ մեկնում Սանատ Կումարա - 20 հունիսի, 2013 թ.
 Փոխեցեք ինքներդ ձեզ, նպատակամղվեք, և դուք ձեռք կբերեք Բուդդայի ոսկյա հանդերձանքն ու Աստվածային Իմաստության գանձերը  Հաութամա Բուդդա - 21 հունիսի, 2013 թ.
 Ես եկել եմ ձեր հոգուն օգնություն ցուցաբերելու   Գուան Ին - 22 հունիսի, 2013 թ.
 Թույլ տվեք Աստծուն մուտք գործել ձեր կյանք   Մայր Մարիամ - 23 հունիսի, 2013 թ.
 Մեծ Երկնային ողորմածություն   Պաշտելի Ալֆա - 24 հունիսի, 2013 թ.
 Աստծո հետ լինելը՝ ձեր գիտակցության վիճակն է պարզապես  Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 25 հունիսի, 2013 թ.
 Ես ձեզ կոչ եմ անում առաջնորդվել ձեր Էյդոսներով՝ անկախ ամեն ինչից   Սեն-Ժերմեն - 26 հունիսի, 2013 թ
 Ուսմունքի հիմունքների և Ուսմունքի փոխանցման անընդհատության մասին   Պաշտելի Հիսուս - 27 հունիսի, 2013 թ.

 Աստվածային Ճշմարտությանը հասու են դառնում ոչ թե արտաքին փնտրտուքով, այլ ներքին որոնումներով   Կութհումի - 28 հունիսի, 2013 թ.

 Ես ձեզ շնորհավորում եմ Լույսի ուժերի հաջողության կապակցությամբ...  Վեհապետ Մորիա - 29 հունիսի, 2013 թ.