Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2012 թիվ

 Այժմ եկել է ձեր գործելու ժամանակը   Սանատ Կումարա  - 21 դեկտեմբերի 2012 թ.
 Ես եկել եմ ձեզ Աստծո մասին Ուսմունք տալու    Տեր Շիվա  - 22 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Ձեր հիմնական խնդիրն է՝ բարձրացնել Երկիր մոլորակի մարդկանց գիտակցությունը  Էլոհիմ Խաղաղություն - 23 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Արժանապատվորեն մուտք գործենք Նոր Դարաշրջան...  Սեն-Ժերմեն - 24 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Պարզաբանումներ մոլորակի իրավիճակի վերաբերյալ   Տեր Սուրիա - 25 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Ձեր ներսում Բարձրագույն աշխարհների հետ ինքնահամալարման հսկայական ներուժ կա պահված   Բուդհա Վայրոչանա - 26 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Դուք ակնածալից երախտագիտությամբ պետք է  համակվեք այն մեծագույն զոհաբերության հանդեպ, որը Սանատ  Կումարան արել է հանուն ձեր կենսահոսքերի   Զրադաշտ - 27 դեկտեմբերի, 2012 թ.
 Պետք է սկսել գործել...    Վեհապետ Մորիա - 28 դեկտեմբերի, 2012 թ.