Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2012 թիվ

 Ես մաղթում եմ ձեզ, որ հասնեք գիտակցման այնպիսի աստիճանի, որը թույլ կտա ձեզ առաջ մղվելու ամենավերին Ուղով Սանատ Կումարա - 21 հունիսի, 2012 թ.
 Այժմ սկսվում է ձեր աշխատանքն Աստծո համար  Տեր Շիվա - 22 հունիսի, 2012 թ.
 Ձեր գիտակցությունն ու զանազանելու ձեր կարողությունը հնարավորություն կտան շարունակելու ձեր էվոլյուցիան  Պաշտելի Բաբաջի - 23 հունիսի, 2012 թ.
 Ես կամենում եմ օգնել ձեզնից յուրաքանչյուրին   Պաշտելի Հիսուս - 24 հունիսի, 2012 թ.
 Գալիս է խավարի վերջը, և ձեզ առջևում միայն Լույս է սպասվում   Պաշտելի Մայր Մարիամ - 25 հունիսի, 2012 թ.
 Նրանք, ովքեր Աստծո հետ են, վախենալու ոչինչ չունեն...  Սեն Ժերմեն - 26 հունիսի, 2012 թ.
 Զրույց դեսպանորդության և Աստվածային Ողորմածության մասին  Պաշտելի Լանելո - 27 հունիսի, 2012 թվական
 Որոշ պարզաբանումներ Կարմայի և Վերամարմնավորման Օրենքների վերաբերյալ   Կութհումի - 28 հունիսի, 2012 թ.
 Մենք այլևս հնարավորություն չունենք շարունակելու մեր աշխատանքը Ռուսաստանի տարածքում   Վեհապետ Մորիա - 29 հունիսի, 2012 թ.