Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2011 թիվ -հունվար, 2012 թիվ

 Ձեր ժամանակներում բաց են բոլոր հնարավորությունները   Սանատ Կումարա  - 27 դեկտեմբերի 2011 թ.
 Ընդունե՛ք նոր էներգիաները՝ նորացման էներգիաները, և հետևեցե՛ք մեզ  Աթենաս Պալլաս - 28 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Ձեր աշխարհի բոլոր փոփոխությունները կբխեն ձեր ներսից   Գուան Ին - 29 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Ավելի  համարձակ մուտք գործեք Նոր Դարաշրջան՝ Ջրհոսի դարաշրջան  Սեն Ժերմեն - 30 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Միստիկական պահ ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 31 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Տարեսկզբի ուղերձ  Հաութամա Բուդդա - 1 հունվարի, 2012 թ.
 Ես հստակորեն ձեզ ցույց եմ տալիս ուղին և ձեր շարժման ուղղությունը  Վեհապետ Մորիա - 2 հունվարի, 2012 թ.