Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
մարտ հունիս, 2005 թիվ

  Ժամանակը փոխվել է  Սանատ Կումարա 4 մարտի, 2005 թ
  Վարդե Ճանապարհ     ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 5 մարտի, 2005 թ
  Մենք բոլորս միասնական ենք և նույն Սկզբնաղբյուրն ունենք Միասնականի Ներկայությունը - 6 մարտի, 2005 թ.
  Բացեք ձեր սրտերը Աստվածային Սիրո համար, և դուք կփոխեք այս աշխարհը   Անվերապահ Սիրո Ներկայությունը - 7 մարտի, 2005 թ
  Եկել է Հայրական Տուն վերադառնալու ժամանակը   Պաշտելի Ալֆա - 8 մարտի, 2005թ
 Երբեք հասուն մարդ մի' դարձեք Աստվածային Ճշմարտության իմացության հարցում Պաշտելի Սուրիա 9 մարտի, 2005 թ
  Դուք պետք է վեր խոյացնեք Աստվածային Իրականության բուրգը ձեր սեփական գիտակցության մեջ Հաութամա Բուդդա -10 մարտի, 2005 թ
  Ֆիզիկական պլան հասնող տեղեկությունների հավաստիությունը  Սանատ Կումարա - 13 մարտի, 2005 թ
  Ըմպե'ք Աստվածային Էներգիայի Նեկտարը   Պաշտելի Սուրիա - 14 մարտի, 2005 թ
  Մենք ձեզ ցույց ենք տալիս Ուղին    Սանատ Կումարա - 15 մարտի, 2005 թ
  Հեռավոր Աշխարհները բաց են այցելության համար, և նրանք սպասում են ձեզ  ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ 16 մարտի, 2005 թ
  Կարողացեք ճանաչել Ճշմարտության արմատը  Հաութամա Բուդդա 17 մարտի, 2005 թ

  Պայքարի զգացմունքը Աստվածային զգացմունք չի հանդիսանում Պաշտելի Ալֆա 18 մարտի, 2005 թ

  Մենք պարզապես հեռացրինք լուցկին երեխաներից Պաշտելի Սուրիա 19 մարտի, 2005 թ
Եկել է պահը, երբ ձեր գիտակցության մեջ դուք պետք է հրաժարվեք պայքարի ցանկացած դրսևորումից Պաշտելի Էլ Մորիա 20 մարտի 2005թ
  Ես դիմում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր իմ նկատմաբ հատուկ հարազատություն են զգում Հիսուս 21 մարտի, 2005 թ
  Այժմ Երկիրն ապրում է կրիտիկական, բեկումնային ժամանակ Սանատ Կումարա 22 մարտի, 2005 թ
  Ես եկել եմ արթնացնելու ձեր գիտակցությունը երկարատև քնից Հաութամա Բուդդա 23 մարտի 2005 թ
  Դուք պետք է ձգտեք վերահսկել ձեր մտքերն ու զգացմունքները Կութհումի 24 մարտի, 2005 թ
   Ես զգում եմ ձեր Սերը: Եվ ես ձեզ եմ առաքում իմ Սերը... Պաշտելի Սեն-Ժերմեն 25 մարտի, 2005 թ
  Թող մոտակա ժամանակում իմ Վարդանոցների ընթերցումը ձեզ համար լինի առաջնահերթ խնդիր Մայր Մարիամ 26 մարտի, 2005 թ
  Դուք պետք է անընկալունակ լինեք չարի հանդեպ Պաշտելի Գուան Ին 27 մարտի, 2005 թ
  Ես ձեզ հրավիրում եմ Գաղտնի Ծեսերի իմ  Դպրոցը Տեր Մայտրեյա 28 մարտի, 2005 թ

  Ձեր մոլորակը մտնում է բոլորապտույտի մեջ, որը տանում է դեպի պատրանքի հետ-հավաքում Պաշտելի Սերապիս Բեյ 29 մարտի, 2005 թ

  Մարմնական խելքը պետք է իր տեղը զիջի Աստվածային բանականությանը Պաշտելի Զրադաշտ 30 մարտի, 2005 թ
  Մենք պետք է Աստծուն հնարավորություն տանք դրսևորելու իրեն մեր միջոցով Կոնֆուցիոս 31 մարտի, 2005 թ
  Եկել է նոր Ելքի ժամանակը, որը դուք պետք է իրագործեք ձեր գիտակցության մեջ Մովսես 1 ապրիլի, 2005 թ
  Ռուսաստանի ապագան կապված է ճշմարիտ հավատի ավանդույթների վերականգնման հետ  Տեր Շիվա 2 ապրիլի, 2005 թ
  Ուսմունք Համայնքի մասին Հաութամա Բուդդա 3 ապրիլի, 2005 թ

 Երկու բոլորաշրջան է իմ կողմից նկարագրված Ապոկալիպսիսում՝ մատերիայի մեջ սուզվելու բոլորաշրջանը և մատերիայից դուրս ելնելու բոլորաշրջանը  Հովհաննես Սիրեցյալ 4 ապրիլի, 2005 թիվ

 Եկել է ժամանակը, երբ պետք է սկսեք գործել Համբարձված  Տիրակալ Իգոր 5 ապրիլի, 2005 թ
 Մենք տեղադրում ենք մեր Լույսի կիզակետը Ռուսաստանի Հողում Պաշտելի Լանելլո (Մարկ Փրոֆեթ) 6 ապրիլի, 2005 թ
 Մեր առջև են այս Երկիր մոլորակի համար Աստծո պլանների իրականացման հոյակապ հնարավորություններ  Պաշտելի Կիկլոպեոս 7 ապրիլի, 2005 թ
 Երկնոլորտներ տանող Ուղին ձեր ներսում է Բաբաջի 8 ապրիլի, 2005 թ
 Ես տալիս եմ ձեզ իմ մանտրան Տեր Կրիշնա 9 ապրիլի, 2005 թ
 Սիրո և Կարեկցանքի ձեր մեն մի թրթիռն ունակ է մարելու դժոխային կրակը, որի մեջ վառվում են այս մոլորակի բազմաթիվ հոգիներ Պաշտելի Իլարիոն 10 ապրիլի, 2005 թ
 Պատրասեցե'ք ձեր տաճարները մեսիայի գալստյան համար Հովհաննես Մկրտիչ 11 ապրիլի, 2005 թ
 Դուք պետք է գտնեք Լույսի բոլոր այն մարտիկներին, ովքեր գտնվում են մարմնավորման մեջ և նրանց հիշեցնեք իրենց առաքելության մասին Տեր Լանտո 12 ապրիլի, 2005 թ
 Աստվածային Ճշմարտության ճանաչման գործընթացը մշտապես տեղի կունենա Մեծն Աստվածային Ուղորդիչ 13 ապրիլի, 2005 թ
 Ավարտվեց խավար ժամանակը Ռուսաստանի համար Նիկոլայ Ռերիխ  14 ապրիլի, 2005 թ
 Ձեր Սերն ու ձեր Հավատն են կազմում այն ամենն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրագործեք ձեր Աստվածային պլանը Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ 15 ապրիլի, 2005 թ

 Ձեզնից մեծը նա է, ով ավելի շատ է ծառայում ուրիշներին Պաշտելի Վայրոչանա 16 ապրիլի, 2005 թիվ

 Դուք պետք է դառնաք այն էլեկտրոդները, որոնց միջոցով Երկիր մոլորակի ֆիզիկական պլանը կհագենա Լույսով     Պաշտելի    Աթենաս Պալլաս  17 ապրիլի, 2005 թ

 Խթանե'ք ձեր սրտում Սիրո զգացմունքի աճը  Պաշտելի Ջավալ Կհուլ 18 ապրիլի, 2005 թ
 Գործերով աղոթքը միշտ եղել է և կմնա որպես աղոթքի ամենաբարձր ձևերից մեկը Պադրե Պիո 19 ապրիլի, 2005 թ
 Հիմնական խնդիրը, որը դուք լուծում եք Երկրի վրա, երկրացիների գիտակցության բարձրացումն է Սուտակե Ճառագայթի Բուդդա 20 ապրիլի, 2005 թ
 Ձեր գործունեության համար հիմք վերցրեք Աստվածային գաղափարները, որոնք տրվում են Տիրակալների կողմից  Տիրակալ Գոդֆրե 21 ապրիլի, 2005 թ
 Ամենալավ քարոզը ձեր անձնական օրինակը կլինի Ազատության Աստվածուհի 22 ապրիլի, 2005 թ
 Աղոթքային գործառության ամբողջ իմաստը ձեր գիտակցությունը վեր հանելու մեջ է Պադմա Սամբհավա 23 ապրիլի, 2005 թ
 Դուք պետք է Ռուսաստանից ամբողջ խավարը դուրս մղեք ձեր սրտերի, ձեր օրինակի ուժով  Համբարձյալ Տիրակալ Նիկոլայ 24 ապրիլի 2005թ
 Դուք այդ աշխարհն եք եկել գործելու համար: Կատարեցե'ք ձեր պարտքը...  Պաշտելի Էլ Մորիա 25 ապրիլի, 2005 թ
 Ուսմունք երկվորյակ բոցերի մասին Պաշտելի Կութհումի  26 ապրիլի 2005 թ
 Եթե դուք իրապես ուզում եք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում, ապա պետք է ավելի հաճախ մտորեք ձեր գիտակցության մասին  Պաշտելի Սուրիա  27 ապրիլի, 2005 թ
 Ես մուտք կգործեմ ձեր տաճարը և կգործեմ ձեր միջոցով  Պաշտելի Էլ Մորիա  28 ապրիլի, 2005 թ
 Դուք կարող եք ձեր ձեռքի տակ ունենալ Աստծո հզորագույն գործիքը  Պաշտելի Էլ Մորիա  29 ապրիլի, 2005 թ
 Ջանացե'ք հարմարվել նոր պայմաններին: Փոխեցե'ք ձեր գիտակցությունը  Տիեզերական Բուդդա  30 ապրիլի, 2005 թ
 Ես ինձ վրա վերցրեցի աշխարհի մեղքերը, բայց իմ արածի գլխավոր մասն այն էր, որ ձեզ ցույց  տվեցի Ուղին  Պաշտելի Հիսուս  1 մայիսի, 2005 թ
 Բոլոր կենդանի էակներին ծառայելու ձեր ամեն մի գործողությունը փոքրացնում է սպառնացող հերթական արհավիրքի հավանականությունը  Տերն Աշխարհի Հաութամա Բուդդա  2 մայիսի, 2005 թ
 Դուք ապրում եք զարմանալի օրհնյալ ժամանակներում: Դուք աննախադեպ ներքին աճի հնարավորություն ունեք  Զորավոր Տիեզերք  3 մայիսի, 2005 թ
 Իմաստուն մարդն Աստծուն փնտրում է իր սրտում  Պաշտելի Մելքիսեդեկ  4 մայիսի, 2005 թ
 Ձեզնից նրանց համար, ովքեր պատրաստ են հետևել Աստծո Կամքին, ես այնպիսի հոգատար դայակ կլինեմ, որի նմանը դուք չեք գտնի ֆիզիկական պլանում  Պաշտելի Էլ Մորիա  5 մայիսի, 2005 թ
 Ձեր խնդիրն է՝ առանձնանալ այդ աշխարհից և թույլ տալ Աստծուն լինելու ձեր մեջ  Տեր Մայտրեյա  6 մայիսի, 2005 թ
 Ես համբերությամբ սպասում եմ, թե երբ ձեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ կլինի միանալու Լույսի Հիերարխիային և դառնալու առաջապահն այնտեղ, որտեղ հենց հիմա ինքը գտնվում է  Սանատ Կումարա  7 մայիսի, 2005 թ
 Մենք գալիս ենք, որպեսզի ձեր մեջ արթնացնենք Աստվածայինը  Պաշտելի Կութհումի  8 մայիսի, 2005 թ
 Ռուսաստանի վերաբերյալ Աստծո մտահղացումը՝ դա Սուրբ Հոգու Համայնքն է  Նիկոլայ Ռերիխ  9 մայիսի, 2005 թ
 Ես ձեզ հերթապահներ եմ նշանակում Երկիր մոլորակի վրա  Պաշտելի Սուրիա  10 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք ճշմարիտ և կեղծ դեսպանորդների մասին  Սանատ Կումարա  11 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք Աստվածային Մոր էներգիայի մասին Պաշտելի Պողոս Վենետիկցի 12 մայիսի, 2005 թ
 Բացե'ք ձեր սրտերը Երկնոլորտների անսահման ողորմածության առջև Պաշտելի Հելիոս 13 մայիսի, 2005 թ
 Մղվածություն, կայունություն և նվիրվածություն: Դրանք են այն հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են մեր աշակերտներին Պաշտելի Էլ Մորիա 14 մայիսի, 2005 թ
 Եկել է ժամանակը, երբ ողջ լիակատար Աստվածային Ճշմարտության համար դուք պետք է դիմեք ձե'ր իսկ Բարձրագույն մասին ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ 15 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք դեսպանության, պայքարի և Սամիթ Լայթհաուզի դերի մասին Պաշտելի Լանելլո 16 մայիսի, 2005 թ
 Հանձնարարականներ, որոնք կուզենայի ձեզ տալ Սանատ Կումարա 17 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք մեդիտացիայի գործառության մասին Ամիտաբհա 18 մայիսի, 2005 թ
 Ջանացե'ք օրվա մեծ մասի ընթացքում պահպանել ներքին հանգստության և ներդաշնակության վիճակ Պաշտելի Կութհումի 19 մայիսի, 2005 թ
 Ես կլինեմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ՝ քանի դեռ դուք բոլորդ չեք վերադարձել Տուն Սանատ Կումարա 20 մայիսի, 2005 թ
 Դուք պետք է գործեք, գործեք և էլի գործեք Պաշտելի Էլ Մորիա    21 մայիսի, 2005 թ
 Ձեռնադրումների Ուղին, որը ես ուսուցանում եմ, դա Աստծո Կամքին լիովին հնազանդվելու, լիակատար ինքնանվիրման և ինքնազոհողության Ուղին է  Պաշտելի Հիսուս  22 մայիսի, 2005 թ
 Մեր խնդիրն է՝ սնուցել Երկիրը նոր թրթռանքով, նոր գիտակցությամբ և աշխարհի նկատմամբ նոր վերաբերմունքով  Հաութամա Բուդդա  23 մայիսի, 2005 թ
 Փոխեցե'ք ձեր գիտակցությունը, փոխեցե'ք ձեր կենսակերպը  Պաշտելի Լանելլո  24 մայիսի, 2005 թ
 Վառեցեք ձեր ջահերն ու ընթացե'ք, նվիրաբերե'ք ձեր կրակն աշխարհին  Պաշտելի Էլ Մորիա  25 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք աղքատության և հարստության կարմայի մասին  Տեր Սուրիա  26 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք Սիրո և կյանքի փորձությունների մասին  Տեր Մայտրեյա  27 մայիսի, 2005 թ
 Ձեր աշխարհը ենթակա է փոփոխության, և այդ փոփոխությունը կարող է իրականացվել միայն ձեր գիտակցության փոփոխման ճանապարհով  Պաշտելի Հիսուս  28 մայիսի, 2005 թ
 Դուք կարող եք ձեր Սիրո օգնությամբ ձեր աշխարհից դուրս մղել ամբողջ անկատարությունը  Պաշտելի Լանելլո  29 մայիսի, 2005 թ
 Ես հավատում եմ Ռուսաստանի մեծ ապագային և կուզենայի իմ Հավատի մի-մի մասնիկով օժտել ձեզնից յուրաքանչյուրին  Պաշտելի Նիկոլայ Ռերիխ  30 մայիսի, 2005 թ
 Ուսմունք կարմայի մասին  Պաշտելի Կութհումի  31 մայիսի, 2005 թ
 Ուղերձ Երկրի մարդկությանը  Պաշտելի Ալֆա  1 հունիսի, 2005 թ
 Ես ձեզ կհիշեցնեմ, թե ինչպես հանդիպեք ինձ հետ և ինչպես ընկնեք Գաղտնի Ծեսերի իմ Դպրոցը  Տեր Մայտրեյա  2 հունիսի, 2005 թ
 Ես ձեզ մաղթում եմ հաղթանակ...  Պաշտելի Լանելլո  3 հունիսի, 2005 թ
 Մենք համբերությամբ սպասում ենք ձեր արթնացմանն ու պատրաստ լինելուն  Հաութամա Բուդդա  4 հունիսի, 2005 թ
 Դուք պետք է սովորեք ձեր թշնամիների նկատմամբ ոչ մի բացասական զգացմունք չտածել  Պաշտելի Հիսուս  5 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք բարի կարմայի մասին  Պաշտելի Կութհումի  6 հունիսի, 2005 թ
 Կա Ուղու մի հատված, որը դուք չեք կարող հաղթահարել միայնակ՝ առանց ուղեկցորդի  Պաշտելի Կութհումի  7 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք բուժման մասին  Պաշտելի Հիսուս  8 հունիսի, 2005 թ
 Այժմ Ռուսաստանն իրականացնում է հիմնարար մաքրում  Պաշտելի Էլ Մորիա  9 հունիսի, 2005 թ
 Հասել է հաղթանակի ժամը...  Զորավոր Հաղթանակ  10 հունիսի, 2005 թ
 Կուզենայի մոտենալ ու գրկել Երկրի 144000 Քրիստոսային էակներից յուրաքանչյուրին, ովքեր Երկիր մոլորակի վրա այժմ գտնվում են մարմնավորման մեջ  Պաշտելի Լանելլո  11 հունիսի, 2005 թ
 Նոր փուլը հնարավորություն կտա, որպեսզի ձեզ զգաք միաժամանակ երկու աշխարհներում  Տեր Սուրիա  12 հունիսի, 2005 թ
 Ռուսաստանի՝ որպես Մոր երկրի, վերածնունդը տեղի կունենա շատ շուտով  Պաշտելի Մայր Մարիամ  13 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք Բուդդայի և Բուդդայի գիտակցության աճեցման մասին  Պաշտելի Կութհումի  14 հունիսի, 2005 թ
 Տեղի է ունենում ճիշտ այն, ինչը դուք կարող եք հնարավոր համարել ձեր գիտակցության մեջ  Սանատ Կումարա  15 հունիսի, 2005 թ
 Պատրաստվեցեք Գիտելիքի Արևի, Հավատի Արևի, Աստվածային Գիտակցության Արևի ծագմանը Ռուսաստանի հողի վրա  Պաշտելի Բաբաջի  16 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք օձ-գայթակղիչի և իմաստության օձի մասին  Տեր Մայտրեյա  17 հունիսի,2005 թ
 Ձեր Հոգու ձեռքբերումներն այն են, ինչը կմա ձեզ հետ  ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ  18 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք Ազատության մասին  Պաշտելի Էլ Մորիա  19 հունիսի, 2005 թ
 Մոտեցե'ք, վառեցե'ք ձեր ջահերը և Լու'յս հասցրեք Երկիր մոլորակի մարդկանց  Պաշտելի Լանելլո  20 հունիսի, 2005 թ
 Ձեր գիտակցություն Աստվածային Ազատության միակ սահմանափակողն է հանդիսանում  Պաշտելի Էլ Մորիա  21 հունիսի, 2005 թ
 Դուք պետք է ընթանաք Բարձրագույն Ուղով  Հաութամա Բուդդա  22 հունիսի, 2005 թ
 Հաջորդ ամսվա կարմայի թեթևացման և Կարմայական Վարչությանն ուղղված նամակների մասին  Պաշտելի Սուրիա  23 հունիսի, 2005 թ
 Ուսմունք չգործելու կարմայի մասին  Պաշտելի Կութհումի  24 հունիսի, 2005 թ
 Օգտվե'ք Աստծո կողմից ձեզ շնորհված՝ ուսուցում անցնելու և խրատներ ստանալու հնարավորությունից  Սանատ Կումարա  25 հունիսի, 2005 թ
 Ձեզնից յուրաքանչյուրն իր ազդեցությունն է թողնում Երկիր մոլորակի իրադրության վրա  Պաշտելի Լանելլո  26 հունիսի, 2005 թ
 Նոր Աստվածային ողորմածության մասին  Պաշտելի Էլ Մորիա  27 հունիսի, 2005 թ
 Դուք չեք կարող առևտուր անել Աստծո հետ  Պաշտելի Հիսուս  28 հունիսի, 2005 թ
 Պատրա՞ստ եք արդյոք Ուղով ընթանալու  Պաշտելի Կութհումի  29 հունիսի, 2005 թ

 Ես շնորհավորում եմ ձեզ այս կարևոր փորձի հաջող իրականացման առթիվ՝ կապված հրատապ ու կարևորագույն տեղեկատվությունը ֆիզիկական պլան հասցնելու հետ  Պաշտելի Էլ Մորիա  30 հունիսի, 2005 թ

Գլխավոր էջ    Նախորդ էջ