Առանձին և նոր թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
 

 Երկրի ընթացիկ իրադրության մասին  Հաութամա Բուդդա - 3 մարտի, 2007 թ.
 Հաջողության ազդարարում Սանատ Կումարա - 20 նոյեմբերի, 2007 թ.
 Ես այսօր եկել  եմ, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ, որ սիրող ու հոգատար մոր նման միշտ ձեր կողքին եմ Մայր Մարիամ - 8 դեկտեբերի, 2007 թ.
 Ձեզ հետաքրքրող որոշ հարցերի պատասխանները Սանատ Կումարա - 13 մարտի, 2008 թ.
 Աշխարհի իրադրության մասին Սանատ Կումարա - 12 հոկտեմբերի, 2008 թ.
 Դուք վկա եք դառնում նոր հարաբերությունների առաջացմանը մոլորակի վրա եղած գործունեության ամեն մի ոլորտում  Տեր Շիվա - 22 ապրիլի, 2009 թ.
 Տեր Շիվայի հայտարարությունը Տեր Շիվա - 24 մայիսի, 2009 թ.
 Գերհրատապ ուղերձ   Սանատ Կումարա - 16 նոյեմբերի, 2010 թ.
 Ձեր ժամանակներում բաց են բոլոր հնարավորությունները   Սանատ Կուարա - 27 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Ընդունե՛ք նոր էներգիաները՝ նորացման էներգիաները, և հետևեցե՛ք մեզ  Աթենաս Պալլաս - 28 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Ձեր աշխարհի բոլոր փոփոխությունները կբխեն ձեր ներսից    Գուան Ին - 29 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Ավելի  համարձակ մուտք գործեք Նոր Դարաշրջան՝ Ջրհոսի դարաշրջան   Սեն Ժերմեն - 30 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Միստիկական պահ  ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 31 դեկտեմբերի, 2011 թ.
 Տարեսկզբի ուղերձ  Հաութամա Բուդդա - 1 հունվարի, 2012 թ.
 Ես հստակորեն ձեզ ցույց եմ տալիս ուղին և ձեր շարժման ուղղությունը  Վեհապետ Մորիա - 2 հունվարի, 2012 թ.
 
 Ես մաղթում եմ ձեզ, որ հասնեք գիտակցման այնպիսի աստիճանի, որը թույլ կտա ձեզ առաջ մղվելու ամենավերին Ուղով Սանատ Կումարա - 21 հունիսի, 2012 թ.
 
 
 Ես կամենում եմ օգնել ձեզնից յուրաքանչյուրին   Պաշտելի Հիսուս - 24 հունիսի, 2012 թ.
 Գալիս է խավարի վերջը, և ձեզ առջևում միայն Լույս է սպասվում   Պաշտելի Մայր Մարիամ - 25 հունիսի, 2012 թ.
 Նրանք, ովքեր Աստծո հետ են, վախենալու ոչինչ չունեն...  Սեն Ժերմեն - 26 հունիսի, 2012 թ.
 
 Որոշ պարզաբանումներ Կարմայի և Վերամարմնավորման Օրենքների վերաբերյալ   Կութհումի - 28 հունիսի, 2012 թ.
 
 Ես հուսով եմ, որ իմ այս Ուղերձը կբոցավառի նրանց սրտերը, որոնց ներսում դեռ մխում է Աստվածայնության կայծը Վեհապետ Մորիա
21 հունիսի, 2015 թ.
 Ուսմունք Լույսի կիզակետի մասին - Տեր Շիվա, 20 հունիսի, 2016 թ.
 Հունձքի ժամանակը   Տեր Շիվա - 21 հունիսի, 2016 թ.
 Արմագեդոն - Սանատ Կումարա, 20 դեկտեմբերի, 2016 թ
 Ներկայումս միայն ձեր ջանքերից է կախված մարդկության ապագան     Սանատ Կումարա - 20 հունիսի, 2017 թ.
  Դուք պետք է նվաճեք ձեր Հաղթանակը  Տեր Շիվա - 20 դեկտեմբերի, 2017 թ.

 

Գլխավոր էջ   Նախորդ էջ