Ցույց տվեք ձեր նվաճումները, և մենք պատրաստ կլինենք

ձեզ ավելի լայն ըմբռնում և ավելի շատ գիտելիքներ տալ...

 

Վեհապետ Մորիա

29 հունիսի, 2014 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան:

Այսօր ես եկել եմ այս ամառային շրջանի ավարտական Ուղերձը տալու նպատակով:

Ես ուրախ եմ, որ հաջողվեց մեր էներգիաները փոխանցել Հինավուրց Հելլադայի տարածքում: Հենց այստեղ ենք մենք հույսեր կապում, որ մեր էներգիաները կունենան ավելի բարձր ազդեցություն: Մեր էներգիաների կիրառման վայրն այս անգամ ստուգվել էր մանրազնին կերպով: Եվ մենք գոհունակությամբ հայտնում ենք, որ գործն արված է և արված է փայլուն կերպով...

Ձեզ հայտնի է, որ մեր Ուղերձների ընդունման վայրում հսկայական քանակությամբ Լույս է ճառագվում: Եվ մենք հույս ունենք, որ մեր դեսպանորդի օգնությամբ այս անգամ մեզ հաջողվեց լավագույն ձևով տնօրինել Լույսը՝ Բարձրագույն եթերային օկտավաներից առաքվող մեր էներգիաները...

Իսկ հիմա ես մտադիր եմ ևս մի քանի խոսք ասել:

Դե ինչ, Ուղերձների փոխանցման մեր աշխատանքն ընթանում է հարկ եղած ձևով ու մակարդակով: Սակայն մեր մնացած աշխատանքի մասին ես չեմ կարող ասել, որ ընթանում է նույնքան արժանավայել և հաջող կերպով:

Ամեն օր հազարավոր մարդիկ կարդում են մեր Ուղերձները: Երկրագնդով մեկ սփռված հազարավոր մարդիկ հնարավորություն են ստանում հաղորդակցվելու մեր էներգիաների և մեր Ուսմունքի հետ:

Բայց ու՞ր են ասպետները... Ու՞ր են այն գործերը, որ դուք կոչված եք կատարել...

Մարմնավորվելուց առաջ դուք որոշակի պարտավորություններ եք ստանձնել: Ամեն անգամ ես գալիս եմ, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ վերցրած պարտավորությունների մասին:

Եվ ի՞նչ...

Ես տեսնում եմ, որ ձեր գործադրած ջանքերը չափազանց նվազ են, ուստիև մենք չենք կարող քիչ թե շատ հաջող հաղթահարել մեզ հակադիր ուժերի դիմադրությունը:

Մեզ համար կարևոր է, որ ուժերի գերակշռություն ստեղծենք ռազմաճակատի յուրաքանչյուր հատվածում, որն անցնում է մարդկային գործունեության ցանկացած բնագավառով:

Մեզ համար կարևոր է, որ այն մարդկանց քանակությունը, որոնք ձգտում են առաջնորդվել Համբարձյալ Դասերի Ուսմունքով և այդ Ուսմունքը կիրառել իրենց կյանքում, սկսի աճել և տարեցտարի ավելանա:

Մարդկության զարգացման այս փուլի համար հատկապես մեր անկեղծ հետևորդների շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք իրագործել Եղբայրության պլանները...

Ուստի ես գալիս և անխոնջ կերպով կրկնում եմ, որ մեր խնդիրները չեն փոխվել, և մեր պլաններն իրագործվելու պահանջ ունեն...

Ես կրկին ու կրկին հիշեցնում եմ ձեզ, որ անհրաժեշտ է գործել...

Մեր Ուղերձները կարդացողներից քանի՞սն են, որ անցած կիսամյակի ընթացքում կոնկրետ ջանքեր են գործադրել մեր խնդրանքները կատարելու համար...

Այդ ժամանակահատվածում մենք մի քանի շատ կարևոր նախաձեռնություններ ենք սկսել մեր դեսպանորդի միջոցով:

Ձեզնից շատե՞րն են արդյոք օժանդակություն ցուցաբերել այդ նախաձեռնություններին...

Պետք է ձեզ ասեմ, որ ես հիասթափված եմ: Մենք ավելին էինք ակնկալում, և մեր հույսերը կրկին չարդարացան:

Ձեր իներտությունն  ու ծուլությունը ձեզ պատիվ չեն բերում:

Ես շատ լավ եմ հասկանում, որ շատ բարդ է գործելը և Աստվածային դաշնություն պահպանելն այն պայմաններում, որոնք այժմ գոյություն ունեն Երկիր մոլորակում:

Սակայն ես շարունակում եմ պնդել, որ դուք պետք է ուժ գտնեք ձեր մեջ և շարունակեք առաջխաղացումը: Ես պահանջում եմ, որ մեր սաները վերջապես արթնանան պատրանքի մեջ ունեցած լեթարգիական քնից և սկսեն իրագործել մեր պլանները...

Ձեզ հարկավոր է միայն հաղթահարել սեփական ծուլությունն ու իներտությունը: Հենց որ անեք դա, դուք արդեն կկարողանաք ընկալել մեր թրթռանքներն ու մեր էներգիաները...

Հենց որ ունակ դառնաք ընկալելու մեր էներգիաները, ձեր ներսում ուժ ու ցանկություն կարթնանա գործելու համար, և այլևս ոչինչ չի կարողանա ձեզ կանգնեցնել դեպի Աստված տանող ձեր Ուղու վրա...

Ես ասում եմ ձեզ, որ հարկավոր է դուրս պրծնել ձեզ շրջապատող աշխարհի փտածությունից ու անցողիկությունից...

Ես ասում եմ ձեզ, որ դրա համար պետք է թափ տաք ինքներդ ձեզ և սկսեք գործել...

Ձեր արգելապատնեշները ձեր կարմայական պրոբլեմների հարթության վրա են: Եվ ձեր կարմայական արգելապատնեշերի կծիկը դուք կարող եք քանդել միայն սեփական ջանքերով:

Նախ և առաջ դուք պետք է կամենաք ընթանալ մեր մատնանշած Ուղով:

Դրա համար ձեզնից կպահանջվի ադամանդակուռ հավատ և նվիրվածություն:

Այդ հատկանիշները ձեռք են բերվում սեփական անձի վրա տարվող մանրակրկիտ աշխատանքով՝ ամենօրյա բազմաժամ հոգևոր գործառությունների օգնությամբ:

Շատ եղանակներ գոյություն ունեն, որոնց միջոցով կարող եք մշտապես պահպանել Աստծո հետ ձեր դաշնությունը: Սակայն բոլոր այդ եղանակները պահանջում են ամենօրյա ջանքերի գործադրում:

Ոչ մի օր դուք չեք կարող բաց թողնել: Եթե ծուլության ու թուլակամության պատճառով ընդամենը մի օր չզբաղվեք հոգևոր գործառություններով, ապա հետ կսահեք Ուղու սկզբնամասը և ստիպված կլինեք նորից սկզբից սկսել ձեր վերելքը:

Ո՜չ մի բացառություն...

Սեփական էգոյի ո՜չ մի արդարացում...

Եթե կանգնել եք Եղբայրությանը Ծառայելու ուղու վրա, ապա ո՛չ հանգստյան օր կունենաք, ո՛չ արձակուրդ...

Շատերին վախեցնում է կարգուկանոնի խստությունը: Շատերին թվում է, թե Վեհապետները չափազանց շատ բան են պահանջում:

Ես հստակ ցույց եմ տալիս ձեր հոգու փրկության Ուղին: Բայց ես չեմ կարող ձեր փոխարեն հաղթահարել այն:

Դուք կարող եք ընտրություն կատարել: Այն շատ մեծ չէ. կա՛մ շարունակում եք էվոլյուցիան, կա՛մ հրաժարվում եք էվոլյուցիայի ուղուց և ընտրում անէացումն ու քայքայումը:

Ձեր աշխարհում սկսել են ի հայտ գալ շատ անցանկալի միտումներ:

Մենք մեր բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի օգնենք ձեզ և տանք վերջին հնարավորությունը:

Այսօրվա բոլոր խրատները տրված են...

Ավելին տալ՝ Օրենքը թույլ չի տալիս...

Ցույց տվեք ձեր նվաճումները, և մենք պատրատ կլինենք ձեզ ավելի լայն ըմբռնում և ավելի շատ գիտելիքներ տալ...

Իսկ հիմա ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս:

Եվ հուսով եմ՝ մինչ նոր հանդիպումներ...

 

ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան...

Տատյանա Միկուշինա, 2014 թ.

թարգմանեց Խ. Մանասելյանը

 

Գլխավոր էջ     Նախորդ էջ