Դուք պարտավոր եք Աստծուն վերադարձնել ձեր կյանք

 

Վեհապետ Մորիա

27 դեկտեմբերի, 2013 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան...

Այսօր ես ձեզ այցի եմ եկել...

Ո՜վ, իմ սիրելի սաներ, սիրելինե՛րս, ամեն անգամվա հետ իմ գալուստն ավելի ու ավելի տխուր է դառնում:

Այո՛, ես ստիպված եմ փաստել, որ իմ աշակերտներից շատ շատերը, որոնց հետ ես հույսեր էի կապել, դուրս եկան Ուղուց:

Պատրանքը, նրա դյութանքներն Ուղուց հանեցին իմ ամենանվիրյալ աշակերտներից շատերին, որոնք շատ մարմնավորումների ընթացքում մնում էին ինձ հետ:

Եվ ահա այսօր ես այսպիսի տխուր փաստ եմ արձանագրում:

Ի՞նչ անել հիմա... Արդյո՞ք խուճապահար լինել ու հուսալքվել...

Ասեմ ձեզ, որ մեր խնդիրները բնավ չեն փոխվել: Եվ քիչ քանակով նու՛յնպես մենք ունակ կլինենք վիթխարի աշխատանք կատարելու...

Մարմնավորման մեջ գտնվող իմ աշակերտներից յուրաքանչյուրն իր քաշով մեկ ոսկի արժե: Նրանցից ամեն մեկը ստիպված կլինի մարտնչելու հազարապատիկ գերազանցող պատրանքային ուժերի հետ:

Ի՜նչ արած, սա առաջին անգամը չէ: Հապա հիշե՜ք ձեր մարմնավորումն Արթուր թագավորի օրոք...

Արթնացրե՜ք ձեր ասպետական ոգին և նվիրվածությունն Աստծուն:

Պետք է ձեզ ասեմ, որ Վեհապետների բոլոր պլանները չէ, որ ընթանում են այնպես, ինչպես նախապես ծրագրված էին: Մենք մեկը մյուսի հետևից պարտություններ ենք կրում և կորցնում մեր ամենափորձառու մարտիկներին: Շատ ցավալի է... Այնուհանդերձ՝ ես ձեզ կոչ եմ անում մշտապես ընթանալ միայն Բարձրագույն ուղով...

Միայն այն դեպքում եք դուք անխոցելի դառնում մեզ հակադիր ուժերի համար, երբ ձեր գիտակցությունը մշտապես կենտրոնացնում եք առ Աստված:

Միա՜յն ու միայն նվիրվածություն Աստո Կամքին...

Միա՜յն հաղթանակի հասնելու վճռականություն...

Միա՜յն անխորտակ մնալու ցանկություն...

Ես գիտեմ, որ ծանր է վիճակը: Գիտեմ, որ շատերն են շեղվել Ուղուց: Բայց նաև գիտեմ, որ Լույսի ու խավարի միջև ճակատամարտի ելքն արդեն կանխորոշված է: Եվ գիտեմ, որ Եղբայրության ամեն մի հավատարիմ զինակից ունակ է դիմագրավելու մահվան ու դժոխքի ամբողջ հրոսակախմբերի:

Ոգու՜ Ասպետներ, հարկ է միաբանվե՛լ վճռական ճակատամարտից առաջ...

Պետք է ասեմ, որ ձեզ հարկ կլինի դրսևորելու ձեր բոլոր ունակություններն ու շնորհները: Պետք է դեն նետեք այն ամենը, ինչը ձեզ կապում է պատրանքի ու նրա դրսևորումների հետ՝ լինեն դրանք ձեզնից դուրս, թե ձեր ներսում:

Հենց հիմա՛ է ժամը... Հենց հիմա՛ պետք է անսասան մնալ և ուժերի գերակշռություն ստեղծել ճակատամարտի վճռորոշ հատվածում:

Ուստի ես գտնում եմ, որ պե՛տք չէ վհատվել, պե՛տք չէ խուճապի մատնվել:

Հարկավոր է վերադասավորել մարտական շարքերը և մղվել դեպի հաղթանակ:

Այո՛, ամեն ինչը չէ, որ ստացվում է: Այո՛, թվային գերակշռությունը դեռս մեզ հակադիր ուժերի կողմն է:

Սակայն մենք չենք հոգնում ձեզ համար կրկնելուց, որ Հաղթանակը Լույսի ուժերի կողմը կլինի, քանի որ այդպիսին է համայն այս Տիեզերքի Օրենքը...

Ձեր մարմնավորման մեջ լինելու յուրաքանչյուր րոպեին ու վայրկյանին դուք պետք է գիտակցեք Աստծո հետ ունեցած ձեր կապը: Միայն այդ դեպքում եք դուք ստանում Լույսի անխոցելի պաշտպանությունը:

Միայն այդ դեպքում է, որ դուք կկարողանաք ընթանալ դեպի հաղթանակ:

Իսկ երբ սկսում եք տրտնջալ և ձեր անհաջողությունների պատճառները փնտրել ձեզնից դուրս, երբեք չեք հասնի հաղթանակի:

Ձեր բոլոր անհաջողությունների ու պարտությունների պատճառները ձեր ներսում են:

Երբ թուլացնում եք ձեր Հավատը, կորցնում կապը ձեր Ոգու հետ, խոցելի եք դառնում հակադիր ուժերի համար: Կասկածի ու վհատության որդը թափանցում է ձեր գիտակցության մեջ և անխուսափելիորեն ծնում պարտության տրամադրություն:

Ուստի ամեն օր անխոնջ կերպով ձեզ վրա պատասխանատվություն վերցրեք աշխարհի ճակատագրի համար...

Ամեն օր պահպանե՜ք ձեր մարտական ոգին և նվիրվածությունն Աստծուն...

Ես գիտեմ, որ հակադիր ուժերը կիրառում են ամենանենգ հնարքները: Եվ ասում եմ ձեզ, որ պաշտպանված ու ամխոցելի լինելու համար դուք պետք է միշտ պահպանեք Աստծո հետ ձեր կապը:

Օրվա մեջ քանի՞ ժամ եք մտածում Աստծո մասին...

Շաբաթվա քանի՞ օրն եք նվիրում աղոթքային արթնությանը...

Տարվա մեջ քանի՞ օր եք կատարում Աստծո և Վեհապետների գործերը...

Հարկ է, որ հաշվապահական հաշվարկը կատարեք այն ժամանակի, որը դուք նվիրաբերում եք Աստծուն ու Վեհապետներին:

Այնժամ ձեզ համար պարզ կդառնա ձեր անհաջողությունների ու պարտությունների պատճառը:

Ես պարզ ձևակերպեցի՞ արդյոք ձեր առջև ծառացած խնդիրները:

Ձեր պասսիվության ու ծուլության համար ոչ մի արդարացում չկա և չի կարող լինել:

Վառարանի մոտ պառկելու հնար չկա, երբ թշնամին գերում է ձեր հողը, ձեր զավակներին ու հարազատներին:

Ամեն ոք պատրանքային ուժերի դեմ պետք է մարտնչի տաս հոգու փոխարեն:

Իսկ մի հոգին կարող դիմակայել հազարին, եթե Աստծո հետ է:

Ես անձամբ կգամ ու կզորեղացնեմ յուրաքանչյուրին, ով այս ժամանակներում վճռականություն կցուցաբերի սեփական կյանքի, սեփական հեղինակության գնով դիմակայելու պատրանքի ուժերին:

Երկրում տիրող այս իրավիճակում ոչինչ նշանակություն չունի, բացի մի բանից՝ դուք պարտավոր եք Աստծուն վերադարձնել ձեր կյանք...

Դա պետք է անեք ամեն գնով՝ անգամ սեփական կյանքի:

Ես օրհնում եմ ձեզ, որ մարտական սխրանք գործեք հանուն Կյանքի...

ԵՍ ԵՄ Էլ Մորիան

 

Տատյանա Միկուշինա, 2013 թ.

Թարգմանեց Խ. Մանասելյանը

 

Գլխավոր էջ      Նախորդ էջ      Հաջորդ էջ