Փոխելով ինքներդ ձեզ՝ դուք փոխում եք ձեր շրջակա աշխարհը

 

Տեր Սուրիա

22 դեկտեմբերի, 2013 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Սուրիան:

Շատ ուրախ եմ կրկին ձեզ հետ հանդիպելուս համար... Ամեն անգամ, երբ հնարավորություն եմ ստանում իմ Ուղերձը փոխանցելու ձեր աշխարհ, ես մեծ հրճվանք և հուզմունք եմ ապրում:

Սիրելինե՛րս, դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում ձեզ տրվող ողորմածության ողջ մեծությունը՝ ստանալ մեր Ուղերձները, որոնք աշխարհների միջով ձեզ են հասնում մեր դեսպանորդի մարմինների միջոցով:

Ձեր գիտակցության վիճակը ձեզ թույլ չի տալիս մինչև վերջ գիտակցելու և հասկանալու տեղի ունեցող Աստվածային հրաշքի չափն աստիճանը: Եվ եթե ես ձեր տեղը լինեի, ապա կմտորեի այն մասին, թե ինչու՞ է այս Աստվածային Ողորմածությունը, այս թողության շնորհն ու Աստվածային հրաշքն ի կատար ածվում այսքան նշանակալից ժամանակահատվածի ընթացքում:

Բացատրությունը շատ պարզ է, սիրելինե՛րս. Երկնոլորտները մտահոգված են Երկրում տիրող իրավիճակով և օգտագործում են ամեն մի հնարավորություն, որպեսզի Աստվածային էներգիաներ փոխանցեն ձեր աշխարհին:

Մեր Ուղերձների ամեն մի շրջանի ընթացքում ձեր աշխարհ է փոխանցվում հսկայական քանակությամբ Աստվածային էներգիա: Մենք օգտագործում ենք մեր Ուղերձները կարդացող յուրաքանչյուր մարդու հաղորդիչները, ում մարմինները թեկուզ մի փոքր չափով մաքրված են լինում:

Նշանակություն չունի, թե երկրագնդի որ մասում է գտնվում տվյալ մարդը, որը պատրաստ է ընդունելու մեր էներգիաները: Մենք անմիջականորեն հասնում ենք ձեզ՝ օգտագործելով համացանցի ընձեռած հնարավորությունները: Աստվածային էներգիայի նեկտարը հնարավորություն ունի անցնելու ձեր մարմինների միջով և սնուցելու այն վայրի շրջակա տարածությունը, որտեղ դուք գտնվում եք:

Այդ եղանակով մենք Երկիր մոլորակի տարածությունը հագեցնում ենք մեր էներգիաներով: Եվ դա է այն պատճառներից մեկը, թե ինչու ենք մենք շարունակում տալ մեր Ուղերձները: Մարմնավորվածների մեջ շատ քչերը կան, որ ունակ են իրենց գիտակցությունը պահելու Աստվածային մակարդակի վրա: Ուստի մեր Ուղերձները ձեզ համար այն օգնությունն են, որով թեկուզ կարճատև ժամանակով դուք կարող եք բարձրացնել ձեր թրթիռները և դրանք մոտեցնել Աստվածային մակարդակին:

Ձեր աշխարհը հայելի է, որն արտացոլում է ձեր գիտակցությունը: Ուստիև, օգնելով ձեզ գիտակցությունը պահել բարձր մակարդակի վրա, մենք փոխում ենք ձեզ շրջապատող աշխարհը:

Եթե համեմատենք այն ազդեցության հետ, որ ձեր գիտակցության վրա թողնում են զանգվածային լրատվության միջոցները, ապա, իհարկե, մեր ազդեցությունն այնքան էլ մեծ չէ: Եվ մենք չենք կարող մրցակցել ձեր զանգվածային լրատվության միջոցների հետ: Սովորաբար այն ամենը, ինչ մարդն իր գիտակցության մեջ է առնում հեռուստահաղորդումներից, համացանցից և ձեր աշխարհի տեղեկատվական այլ միջոցներից, ամուր նստում է նրա ենթագիտակցության մեջ և մթագնում մաքուր Աստվածային էներգիայի անցումը: Այդ պատճառով ներկայումս մարդկանց մեծ մասը չեն կարող Աստվածային էներգիա փոխանցել ձեր աշխարհ: Ուստիև ձեր աշխարհն այժմ տառապում է Աստվածային էներգիայի խրոնիկական անբավարարությունից: Մարդկությունը շարունակաբար հայտնվում է գիտակցության ցածրակարգ վիճակներում, ճնշվածության, ատելության և ագրեսիվության մեջ:

Հայտնվելով գիտակցության ցածրակարգ վիճակներում՝ անխուսափելիորեն մարդն ինքն իրեն ու իր մերձավորներին խորասուզում է պատրանքի մեջ, որն արտացոլում է հենց իր գիտակցության այդ ցածրակարգ վիճակները:

Ձեր աշխարհն արտացոլանքի, պատրանքի աշխարհ է, որում ամեն ինչ իրար են ձգվում ըստ թրթռանքի: Եվ, մշտապես սուզվելով գիտակցության ցածրակարգ վիճակների մեջ, դուք ինքներդ ձեզ կապկպում եք արտաքին ցածրակարգ պատրանքի կապանքներով:

Հասկանու՞մ եք, սիրելինե՛րս, այն, ինչ առկա է ձեր գիտակցության մեջ, ինքնաբերաբար դրսևորվում է ձեզնից դուրս՝ որպես ձեր արտաքին միջավայրը: Եվ եթե դուք մշտապես կլանված եք լրատվության աշխարհով, որը լի է բռնությամբ, ագրեսիայով, հեղաշրջումներով, զանգվածային հուզումներով, ապա որոշակի ժամանակից հետո այդ ամենը ձեր կյանքում  սկսում է ի հայտ գալ հենց ձեր շուրջը:

Այդ եղանակով մարդկությունն ավելի ու ավելի է խորասուզվում անաստված իրականության մեջ:

Ուստի միակ օգնությունը, որ ներկայումս կարելի հասցնել մարդկությանը՝ մեր Ուղերձներն ու մեր էներգիաներն են, որոնք մենք ձեր աշխարհ ենք փոխանցում մեր Ուղերձների միջոցով:

Ձեզնից շատերը հարցնում են. Ուղերձներն ինչպե՞ս կարող են փոխել աշխարհը, եթե դրանք կարդում են Երկրում բնակվող միլիարդավոր մարդկանիցից միայն եզակիները...:

Պաշտելինե՛րս, Աստվածային էներգիան մենք երբեք իզուր չենք ծախսում: Ցանկացած Աստվածային Ողորմածություն, նախքան մատուցվելը, մանրազնին կշռադատվում է Տիեզերքի Բարձրագույն Խորհուրդներում:

Մեր նուրբ էներգիաներն ի վիճակի են չեզոքացնելու ձեր աշխարհի հսկայական քանակությամբ բացասական էներգիան: Դա մեր աշխատանքն է, որով պահպանում ենք մոլորակի համակշռությունը: Ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է իր մասնակցությունը բերել Երկրի մարդկության փրկության այդ վիթխարի աշխատանքին:

Համատեղ ջանքերով մենք կփոխենք մոլորակում տիրող իրավիճակը: Բավական է միայն, որ օրական մի Ուղերձ կարդաք, որոնք մենք տալիս ենք մեր դեսպանորդի միջոցով՝ կարդաք այն ժամանակագրական հաջորդականությամբ, որով դրանք փոխանցվել են:

Մեր Ուղերձներն ի վիճակի են փոխելու ձեր գիտակցությունը, իսկ այդ փոփոխությանն անխուսափելիորեն կհետևի ձեր շրջապատի փոփոխությունը: Մենք չենք կարող նախապես գուշակել իրավիճակը, քանի որ չգիտենք, թե որքան մարդ կարձագանքի մեր կոչին և կկարդա մեր Ուղերձները: Շատ կարևոր է այն վիճակը, որում դուք ձեռնամուխ եք լինում կարդալու մեր Ուղերձները: Որպեսզի ձեր աշխատանքն առավելագույնս արդյունավետ լինի, դուք պետք է նախապես տրամադրվեք մեր Ուղերձները կարդալուն և դրանք կարդաք ձեզ համար հնարավոր ամենավերամբարձ վիճակում: Միայն այդ դեպքում է, որ դուք կկարողանաք Աստվածային էներգիա փոխանցել ձեզ շրջապատող աշխարհին:

Որպեսզի մեր Ուղերձները կարդալուց առաջ համալարվեք մեր աշխարհի հետ, հարյուրից ավելի միջոցներ են ձեզ առաջարկված, որոնց նկարագրությունը կարող եք գտնել մեր Ուղերձներում: Դրանց որոշ մասը, ինչպես օրինակ՝ Վարդարանները կամ մեդիտացիաները, Դեսպանորդը գրի է առել մեր խնդրանքով:

Որպեսզի նախատրամադրվեք մեր Ուղերձները կարդալուն, ձեզ անհրաժեշտ է դրանից առաջ ամենաքիչը մեկ ժամ տրամադրել հոգևոր աշխատանքին:

Պարտադիր չէ կիրառության մեջ դնել բոլոր ձեզ տրված միջոցները: Դրանցից ընտրեք այն, որը հոգեհարազատ է ձեզ՝ կլինի դա, կանչ, Վարդարան, մեդիտացիա թե տեսահոլովակ:

Ուղերձը սկսեք ընթերցել միայն այնժամ, երբ ամբողջովին ներդաշնակեցրել եք ձեր բոլոր մարմինները, մտքերն ու զգացմունքները:

Փոխելով ինքներդ ձեզ՝ դուք փոխում եք ձեր շրջակա աշխարհը:

Մի՛ կարծեք, թե ձեր գիտակցությունը փոխելը հեշտ գործ կլինի: Հարկ կլինի, որ օգտագործեք ձեր ողջ վճռականությունը, որպեսզի իրագործեք Վեհապետների բոլոր այն հանձնարարականները, որոնք առկա են մեր Ուղերձներում:

Առաջին տեղում վնասակար սովորություններից հրաժարվելը կլինի, որոնց թվում են՝ ցածրակարգ երաժշտություն լսելը, սեքսուալ էներգիայի չարաշահումը, հեռուստացույց դիտելն ու համացանցի ցածրակարգ դրսևորումներին հետևելը:

Ձեզնից կպահանջվի լարել ամբողջ կամքի ուժն ու վճռականությունը, որ կարողանաք ընթանալ ձեր գիտակցությունը փոխելու Ուղով:

Եվ միայն նրանք, ովքեր կկարողանան կատարել մեր հանձնարարականներն ու խնդրանքները, կարժանանան պարգևի՝ Աստծո աշխարհում, Աստծո Արքայությունում լինելուն, որը կդրսևորվի ձեր գիտակցության ներքին վիճակից դուրս:

Ես այս օրով եղա ձեզ հետ:

 

ԵՍ ԵՄ Սուրիան

Տատյանա Միկուշինա, 2013 թ.

թարգմանեց Խ. Մանասելյանը

 

 

Գլխավոր էջ     Նախորդ էջ     Հաջորդ էջ