Գրքում զետեղված են Հիսուս Քրիստոսի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2006 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2006 թ.-ի նոյեմբեր ամսին:

Տպաքանակը սպառված է:

 

 


Գրքում զետեղված են Տեր Մայտրեյայի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2007 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2007 թ.-ի մարտ ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1000 դրամ:

Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


Գրքում զետեղված են Հաութամա Բուդդայի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2007 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2007 թ.-ի ապրիլ ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1000 դրամ:

Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


Գրքում զետեղված են Սանատ Կումարայի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2007 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2007 թ.-ի հունիս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1000 դրամ:

Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


Գրքում զետեղված են Տեր Սուրիայի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2010 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2010 թ.-ի մայիս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1700 դրամ:

Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


Գրքում զետեղված են Զրադաշտի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2010 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2010 թ.-ի օգոստոս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1400 դրամ:

Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 

 


Գրքում զետեղված են Կութհումիի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2010 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2010 թ.-ի դեկտեմբեր ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1850 դրամ:

                                                                                  Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


                                   Գրքում զետեղված են  Մեծ Սպիտակ                     Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի կողմից Վեհապետների ուղերձների հիման վրա կազմած Վարդարանների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2011 թ.-ի մարտ ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 2500 դրամ: 287 էջ:

                                                     Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 


Գրքում զետեղված են Տեր Շիվայի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2011 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2011թ.-ի օգոստոս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1000 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 


Գրքում զետեղված են Սեն Ժերմենի և Հիլարիոն Վեհապետի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2011 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2011թ.-ի դեկտեմբեր ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1850 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:


Գրքում զետեղված են Բաբաջիի և Սերապիս Բեյի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2011 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2012թ.-ի մարտ ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1150 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 


Գրքում զետեղված են Հիսուս Քրիստոսի  կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2010 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2012թ.-ի մայիս ամսին:

Երկրորդ, լրացված հրատարակություն:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1500 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 

 


 

Գրքում զետեղված են Էլ Մորիայի կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2012 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2012թ.-ի օգոստոս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1500 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 

 


 

Գրքում զետեղված են երկնային Տիրուհիների կողմից Մեծ Սպիտակ  Եղբայրության Դեսպանորդ Տատյանա Միկուշինայի միջոցով 2005-2013 թթ. տրված թելադրությունների հայերեն թարգմանությունները:

Գիրքը լույս է տեսել 2013թ.-ի մայիս ամսին:

Հանված է վաճառքի, գինը՝ 1500 դրամ:

                                              Կարելի է պատվիրել kmanaselyan@gmail.com հասցեով:

 

 

 

Գլխավոր էջ