СириуС ՍիրիուՍ  SiriuS


Դուք այցելել եք Մեծ Սպիտակ Եղբայրության Դեսպանորդ

ՏԱՏՅԱՆԱ ՄԻԿՈւՇԻՆԱՅԻ      

հայալեզու դուստր կայքը

 

Կարող եք այցելել նաև հետևալ

լրացուցիչ կայք-էջը՝

"НЕБО АРМЕНИИ"

"SKY OF ARMENIA"

ՀԱՅՈՑ ԵՐԿԻՆՔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայրական էջ    Հաջորդ էջ

Կայքի ձևավորող և տնօրեն

 

   Բոլոր կրոնների ներսում բոլոր ժամանակներում եղել են մարդիկ, ովքեր առանձին են կանգնած եղել եկեղեցական ղեկավարությունից: Դրանք եղել են մենակյաց վանականներ, յոգեր, մարգարեներ, միստիկներ...

   Նրանցից ոմանք հեղինակություն են վայելել պաշտոնական եկեղեցու կողմից, ոմանց էլ հալածել են և նույնիսկ զրկել կյանքից: Յուրաքանչյուր կրոնում երկու մոտեցում գոյություն ունի. արտաքին ուղի՝ հիմնված որոշակի դոգմաների և ծիսակարգերի վրա, և ներքին ուղի՝ հիմնված Աստծո հետ անմիջական, անձնական կապի որոնման վրա:

   Առաջին ուղով ընթանում է հավատացյալների 90 տոկոսը: Երկրորդ ուղով շատ քչերն են համարձակվում ընթանալ: Դա ձեռնադրումների, գաղտնի գիտելիքների, անձնական միստիկական փորձի ուղին է:

  Հայտնի պատմական ժամանակներում Երկրի վրա գոյություն են ունեցել ձեռնադրումների գաղտնի դպրոցներ: Մեզ հայտնի են Պյութագորական և Եսսեական համայնքները, Հին Եգիպտոսի գաղտնի ծեսերի դպրոցը:

  19-րդ դարի վերջում փորձ արվեց գաղտնի գիտելիքների մի մասը մատչելի դարձնել ավելի լայն լսարանի համար: Դա իրականացվեց Ե. Պ. Բլավատսկայայի և Թեոսոֆիական ընկերության ջանքերով:

  Այնուհետև գիտելիքներ տրվեցին Ելենա և Նիկոլայ Ռերիխների միջոցով:

  Դրանից հետո՝ ամերիկյան այնպիսի կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսիք են Ազատության կամուրջը, ԵՍ ԵՄ շարժումը, Սամմիթ Լայթհաուզը:

  Իսկ հետո՞:

  Որպեսզի հասկանալի դառնա թեկուզ և այն գիտելիքների իմաստը, որոնք տրվել են այդ մարդկանց ու կազմակերպությունների միջոցով, Երկրի վրա անհրաժեշտ է այնպիսի մարդկանց ներկայություն, ովքեր ներքին կապ են պահպանում Աստծո հետ: Դա կարևոր է հատկապես հիմա, երբ ի հայտ են եկել բազմաթիվ կեղծ ուսուցիչներ ու էքստրասենսներ:

  Ինչ-որ մեկը պետք է պահպանի ճշմարիտ, աստվածային թրթռանքը: Ինչ-որ մեկը պետք է մշտապես իր գիտակցությունը համահունչ պահի Աստծո հետ: Միայն Աստծո հետ այդ համահնչունության կետից է հնարավոր գնահատել այժմ Երկրի վրա տեղի ունեցող շատ բաներ և հասկանալ այն, ինչը տրվել է նախկինում և գրի առնվել գրքերի էջերում:

  Ես հուսով եմ, որ նյութերի մեծ մասը, որոնք տեղ են գտել այս կայքում, կօգնեն ձեզ պահպանելու ձեր ներքին կողմնորոշիչները և Աստծո հետ ունեցած ձեր ներքին համահնչունությունը:

Տատյանա Միկուշինա

նամակ հղել